De mensen

De mensen

De mensen van AREP

Allen hebben ervaring bij dienstverlenende, handels- en productiebedrijven van uiteenlopende omvang, zowel in de profit als de non-profit sector.

Bij het middenbedrijf is een andere vraag naar diensten dan welke de grote accountantskantoren aanbieden. Ons inziens spelen de grote accountantskantoren niet actief in op de vragen uit de middensector.

In onze visie dient dit segment dan ook anders te worden benaderd. Namelijk een persoonlijke aanpak, waarin veel ruimte is voor advies. De kwaliteit daarvan staat centraal.

Binnen de vestiging is in ruime mate kennis aanwezig met betrekking tot vrije beroepsbeoefenaren. Met name omtrent notaris- en advocatenpraktijken is uitgebreide kennis omtrent verslaggevings- en rapporteringsvereisten beschikbaar. Tevens is ten behoeve van notarissen kennis van het berekenen van uurkostprijstarieven aanwezig.

AREP Accountants is gestart op 1 december 1997. Er zijn tevens fiscaal juristen, economen en bedrijfskundigen werkzaam vanuit Nieuwegein - Amsterdam - Barendrecht.