Activiteiten

Overname

Het overnemen van een ander bedrijf is voor menig ondernemer de ultieme uitdaging. Maar in de praktijk blijkt dat AREP Accountants nogal eens de ondernemer in bescherming moet nemen.

Geen wonder: de overnemende partij is als het ware verliefd op de nieuwe onderneming, ziet allerlei nieuwe mogelijkheden en kansen. Maar daarbij wordt niet zelden voorbij gegaan aan de onmogelijkheden en de minder fraaie kanten van de overname. Bovendien stelt de verkoper de zaken altijd beter voor dan ze in werkelijkheid zijn. Een gedegen onderzoek naar de zwakke plekken is daarom (zacht gezegd!) altijd gewenst.

Daarnaast moet er natuurlijk apart gekeken worden naar de fiscale en juridische aspecten van de overeenkomst, naar de financiering van de aankoop en het financieringsarrangement. Dat laatste is vooral van groot belang om in de toekomst niet geconfronteerd te worden met financieringsproblemen als gevolg van de aankoop.

AREP Accountants begeleidde in het verleden al tientallen overnames en wordt nog regelmatig hiervoor benaderd. Mocht u ook plannen in die richting hebben, dan zijn wij een rijke bron van ervaring waar we u graag uit laten putten. 
 

De case van de te hoge goodwill

Na een periode met vele acquisities is het altijd raadzaam om na verloop van tijd de stand van zaken eens rustig op te nemen. Helaas stond voor een nieuwe cliënt, een wijnhandel, al snel vast dat hij in het verleden teveel had betaald bij de verwerving van een bedrijf.

De beoogde goodwill zou op basis van de huidige situatie nooit gerealiseerd kunnen worden. In de komende jaren zou de afschrijving van de goodwill het resultaat blijven drukken. AREP Accountants werd gevraagd een oplossing te bedenken die het leed zou kunnen verzachten.

Door met de fiscus in overleg te treden, kon duidelijk gemaakt worden dat bij de aankoop verkeerde ver- onderstellingen waren gehanteerd en dat het betaalde bedrag aan goodwill te hoog was. De fiscus stond toe dit verschil in een keer ten laste van de winst te brengen. Dit leidde tot een incidenteel verlies en tot een teruggave van de betaalde vennootschapsbelasting.

Een troost voor de getroffen ondernemer, maar voldoende om een goed glas wijn te heffen op de goede afloop.