Activiteiten

Onderwijsinstellingen

AREP verzorgt voor onderwijsinstellingen niet alleen de controle van de jaarrekening en de
bekostigingsgegevens ten behoeve van OCW maar ook de controle van verantwoordingen van projectsubsidies.

Daarnaast bieden wij cursussen aan op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing en risicomanagement binnen het onderwijs.

AREP is actief in de volgende onderwijssectoren:

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Beroepsonderwijs en volwassenen educatie
  • Samenwerkingsverbanden