Activiteiten

Arbitrage

Wanneer twee of meerdere partijen tegenover elkaar staan, kan er gekozen worden voor arbitrage. Een elegante oplossing, echter alle betrokken partijen moeten hiermee instemmen.

Men kan in deze gevallen kiezen voor een uitgebreid arbitragecollege van minimaal drie personen, dan wel voor een beperkt college van één persoon. Heel belangrijk is aan de betrokken partijen duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten inzake de te volgen procedures.

AREP Accountants zal slechts zitting nemen in zo'n arbitragecollege indien de betrokken partijen vooraf verklaren zich neer te zullen leggen bij het oordeel van het arbitragecollege.

AREP Accountants wordt regelmatig gevraagd zitting te nemen in een arbitragecollege, of dit zelfs samen te stellen. Mocht u zich in een conflictsituatie bevinden, schroomt u dan niet ons te benaderen.