Activiteiten

Fiscale en administratieve dienstverlening

Betrokken te worden bij het opzetten van de administratieve dienstverlening aan een cliënt is soms een grotere uitdaging dan op voorhand gedacht wordt.
Zeker wanneer de cliënt zich voor zijn managementinformatie moet baseren op de uitkomsten van die administratie. Goede managementinformatie moet daarom tijdig beschikbaar zijn. De basis voor dit alles is een adequate en up-to-date
zijnde administratie. Anders kan men onmogelijk juiste beslissingen nemen als management van een kleine of een grote organisatie.
AREP Accountants houdt bij haar dienstverlening en informatievoorziening terdege rekening met deze wens van de ondernemer.

Een belangrijk aspect van de fiscale dienstverlening van AREP Accountants en Belastingadviseurs is het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en desgewenst de aangiften loonbelasting en omzetbelasting.
De fiscale adviezen worden toegespitst op uw persoonlijke situatie en worden vervolgens verwerkt in de aangifte. Deze fiscale aangiften zijn het sluitstuk van het belastingjaar en voor u als cliënt van wezenlijk belang. 
 

 

De case van de Corvette

Eén van onze cliënten ontving eens een dubbele overboeking van een factuur van enkele tienduizenden euro's. Nadat cliënt de debiteur hierover had geïnformeerd, liet hij de zaak rusten.

Bij de belastingaangfite werd het bedrag 'in depot' gehouden, maar zoals te verwachten begon de fiscus hier na enige jaren toch tegen te protesteren. Aangezien inmiddels het 'milleniumprobleem' gepasseerd was, en de euro geariveerd was, adviseerde AREP het bedrag simpelweg als inkomen op te geven. De belasting profiteerde nu weliswaar mee, maar onze cliënt kon van het overblijvende bedrag toch nog een pracht van een klassieke Corvette aanschaffen.

Het verhaal kreeg toch nog een staartje: het verlies dat een jaar later werd geleden, bleek prachtig gecompenseerd te kunnen worden met het ontstane inkomen, waardoor nog een leuke belastingteruggave werd ontvangen.

Chevrolet _Corvette