Activiteiten

Bijzondere onderzoeken

AREP Accountants geeft, in samenspraak met haar opdrachtgevers, uitvoering aan bijzondere onderzoeken. Deze onderzoeken strekken zich uit over een heel
scala aan activiteiten: waardering, ontvlechting, opvolging, overname en verkoop van bedrijfsactiviteiten.

AREP Accountants kan, gezien haar gedegen en ruime ervaring, hierin veel voor u betekenen.


De case van de te enthousiaste ondernemer

De eigenaar van een klein, maar bloeiend tuincentrum kwam via een ondernemersvereniging in contact met de weduwe-eigenaar van een tuincentrum in een andere gemeente. Zij vertelde hem al snel dat zij de onderneming wilde verkopen, omdat haar opgroeiende kinderen teveel van haar tijd eisten. Onze cliënt was meteen zeer enthousiast, omdat ook de cijfers die de weduwe hem toonde bepaald spectaculair waren. Onze cliënt was helemaal in de ban van de rooskleurige toekomstmogelijkheden.

Edoch, wij waren na enige onderzoek iets minder enthousiast. Er waren vergevorderde plannen van een nationale keten om in de buurt een nieuwe vestiging te openen, maar bovendien werd er in het over te nemen tuincentrum een wat minder conservatieve boekhoudmethode toegepast dan onze cliënt gewend was te hanteren.

Uiteindelijk konden de onderhandelingen toch met succes worden afgesloten, maar tegen een veel lagere verkoopprijs dan eerst bedongen was.

Alles overigens voor niks, want door de opbloeiende romance van de twee ondernemers werden de twee vermogens uiteindelijk toch weer samengevoegd.

Tuincentrum