Activiteiten

Interne accountant

Grote ondernemingen en instellingen worden geconfronteerd met toenemende druk om de interne controle te verbeteren en zelfstandig vorm te geven. Als de menskracht ontbreekt, kan AREP Accountants die functie vervullen, onder bepaalde voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarde is dat een andere openbare accountant de financiële verantwoording controleert en voorziet van een accountantsverklaring. De voordelen van deze gang van zaken voor de organisatie zijn zonder meer duidelijk: het behaalde voordeel is gelijk aan de externe accountantskosten. Deze worden verlaagd door de inzet van de interne accountant (zeker als zijn tarieven lager zijn).

Ook AREP Accountants kan continuïteit en kwaliteit bieden op het gebied van de interne accountantsdiensten. We stellen daarbij één of meerdere deskundige personeelsleden beschikbaar. Iets voor uw organisatie? 
 

De case van een productieonderneming

Dit betrof een fabricagebedrijf van technische installaties waarin vader en zoon eendrachtig samenwerkten, om na enige jaren zowel technisch als zakelijk grote hoogten te bereiken. Een tweede zoon, alsmede een dochter uit een eerder huwelijk van de vader hadden nimmer veel belangstelling voor de zaak getoond.

Een klassieke situatie, want toen de vader om gezondheidsredenen gedwongen werd op te houden met werken, kwam de overname van de zaak aan de orde. Met name de door de meewerkende zoon gezamenlijk opgebouwde goodwill was natuurlijk onderwerp van hevig dispuut.

Gelukkig wist AREP via een aantal vergelijkbare cases een voor alle partijen bevredigende regeling te ontwerpen, die recht deed aan ieders belang. Na afloop kon dan ook een familieportret met louter blije gezichten worden gemaakt.....