Activiteiten

Management buy out

Management Buy Out

Waar mensen samenwerken, kunnen soms wrijvingen en conflicten ontstaan. Soms ontstaan die tussen de aandeelhouders enerzijds en de directie anderzijds.

Een spanning die zich ruwweg op twee manieren kan ontladen: de aandeelhouders kunnen de directie naar huis sturen en vervangen. Maar de directie kan ook de onderneming overnemen.

Beide zijn harde processen. Met name in het laatste geval: de directie moet dan immers de aandeelhouders overreden de onderneming te verkopen. Geen simpele zaak, vooral als er langdurige relaties in het spel zijn.

Bijkomende opgave voor de directie is de financiering goed te regelen, en het personeel ervan te overtuigen dat men beter af zal zijn in de nieuwe situatie. Waardering, fiscaliteit en financiering spelen in een dergelijk proces een grote rol.

AREP Accountants heeft in het verleden al menige Management Buy Out begeleid. Reden voor u om eens te komen praten?