Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

* Met ingang van 1 februari 2018 wordt door AREP het model Algemene Voorwaarden NBA 2017 gehanteerd, welke is gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 39/2017.

Download Algemene Voorwaarden 2017