Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.

* Met ingang van 30 januari 2013 wordt door AREP het model Algemene Voorwaarden NBA 2013 gehanteerd, welke is gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013.

Download Algemene Voorwaarden 2013